Live trading: Giao dịch hàng hóa thực chiến cùng Edu Trade - 10/11/2022

 • Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư hàng hóa tại EDU TRADE nói riêng và đang giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam nói chung cải thiện hiện quả giao dịch, EDU TRADE tổ chức chương trình Live trading: Giao dịch hàng hóa thực chiến cùng EDU TRADE.
  Nội dung: Giao lưu và giải đáp câu hỏi về thị trường trực tiếp với nhà đầu tư, phân tích điểm vào lệnh và khuyến nghị giao dịch ngay trên thị trường đang chạy.
  Đây cũng là chương trình đầu tiên trong chuỗi hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao hiệu quả giao dịch hàng hóa phái sinh của Edu Trade kể từ tháng 10/2022.

  Category : Giao dịch hàng hóa

  #live#trading#giao#ịch#agrave#ng#oacute##chiế#ugrave#edu#trade#10#11#2022

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up