Video giới thiệu Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Mario

 • Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Mario(Mario Commodity) - Thành viên thuộc Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được Bộ Công Thương chính thức cấp phép hoạt động lĩnh vực: Hàng hóa phái sinh, Bảo hiểm rủi ro giá Hàng hóa, Tự doanh, Ủy thác đầu tư, Giao nhận hàng hóa vật chất.
  Tập thể nhân viên Mario Commodity không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm tạo ra giá trị cao nhất cho Quý Khách hàng, Cổ đông và người lao động, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của Thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam.
  - Giúp cho nhà đầu tư có 1 kênh đầu tư tốt mang lại lợi nhuận cao.
  - Giúp Doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro khi mua bán hàng hóa.
  - Giúp nông dân cả nước bảo hiểm giá hàng hóa để tập trung phát triển mạnh sản xuất hàng hóa cạnh tranh được với nhiều thị trường hàng hóa trên thế giới.
  ------------------------------------------

  Category : Giao dịch hàng hóa

  #video#giớ#thiệ#c#ocirc#ng#ty#cp#giao#ịch#h#agrave#oacute#mario

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up