VTV1: Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam phát triển ổn định và bền vững trong năm 2021 | MXV

 • Theo báo cáo Tổng kết năm 2021 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khối lượng giao dịch toàn thị trường tăng 55% so với năm 2020. Giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày đạt 3.500 tỉ đồng. Trong đó, đã xuất hiện nhưng phiên có giá trị giao dịch trên 7.000 tỉ đồng, là mức kỷ lục của thị trường hàng hóa Việt Nam từ trước tới nay.
  Tính đến cuối năm 2021, số lượng Thành viên thị trường của MXV tăng 50% so với năm ngoái với 32 Thành viên kinh doanh và 04 Thành viên môi giới, cùng các văn phòng, chi nhánh phủ rộng khắp các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.
  Trong năm 2022, MXV sẽ tiếp tục nâng cao vai trò trong việc tổ chức thị trường minh bạch và ổn định; tiếp tục quá trình chuyển đổi số để đảm bảo thị trường giao dịch hàng hóa được vận hành thông suốt, góp phần vào quá trình hội nhập của Việt Nam và thế giới.
  #MXV​​​​​​​​​​​​​ #SogiaodichhanghoaVietNam​​​​​​​​​​​​​ #Sogiaodichhanghoa​​​​​​​​​​​​​ #Vietnam​​​​​​​​​​​​​ #hanghoa​​​​​​​​​​​​​ #nongsan​​​​​​​​​​​​​ #kimloai​​​​​​​​​​​​​ #nguyenlieucongnghiep​​​​​​​​​​​​​ #MXVIndex​​​​​​​​​​​​​ #VTV​​​​​​​​​​​​​

  Category : Giao dịch hàng hóa

  #vtv1#thị#trường#giao#ịch#agrave#ng#oacute#việ#nam#ph#aacute#triể##định##ững#trong#ă#2021#mxv

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up